راه راه ۴۷

راه راه: چهل و هفتمین شماره ضمیمه چهار صفحه ای طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ چهارشنبه سوم مرداد ۱۳۹۷، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ به عبری سخت، جِر خوردیم!
⭕ پروستات ها را اذیت نکنید
⭕ آب خوردنی نیست!
⭕ ۲۹ تفنگدار!
⭕ همه موزها مال تو
⭕ قهر قهر تا روز دوشنبه!
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه