telegram

درد دل‌های دختر خانواده‌های بازمانده مرحوم

فائزه‌نامه

منزل نو مبارک، ما را نمی‌بینید خوشید دیگر که حالی از ما نمی‌پرسید؟ انگار چشم مادر را دور دیدید و سرتان حسابی به حوری‌ها گرم است. نکند در آن دنیا ارث‌خور جدیدی اضافه کنید که همین هم به همه‌یمان نمی‌رسد. پدر جان! بدون شما زندگی برایمان سخت شده است. مادر بشدت ناراحت و پریشان است و دم به دقیقه حکم «بریزید تو…» صادر می‌کند، گاهی تو خیابونا و گاهی هم تو مرقد امام، یکبار هم فرمان «ریختن قیمه تو ماستا» را داد.

نگاهي به كتاب "گچ پژ"، عصفوريه‌های محسن رضوانی

جای این چهارحرف، خالی!

شاید در ابتدای کتاب، خواننده تصور کند که نامه‌ها و متون، در زمان قاجار نوشته شده‌اند، یا حداقل شازده‌خانم همسایه متعلق به دوره قاجار است اما هرچه با راوی پیش می‌رویم به این نتیجه می‌رسیم که همه اهالی امروزی هستند و فقط این جوان عاشق‌پیشه ماست که کاملاً ساده و بی‌پیرایه، مستقیم وسط محله‌ای قدیمی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران امروز افتاده است

بررسی علل برون رفت دختران از کشور

لی مین هو=دیوان حافظ

بدهیم عکس نویسنده این متن را در تمام کره جنوبی پخش کنند. مسلما مردم کره با دیدن بنده‌ی کمترین؛ از خود بی خود شده و علاقه مند به یادگیری زبان فارسی می شوند. با این روش با کره‌ای ها در جذب جوانان سر به سر می شویم.

کاریکلماتور

معتادان سربه زیرترین قشر جامعه هستند

وقتی موقعیت های زندگیت را بسوزانی ٬دودش به چشم خودت میرود.

مفتی وهابی حرف های مفتی میزند.

بعضی ها در" مجلس"غم و شادی "قانون گذاری" میکنند.

  • ebtekar123-164

  • gif-khodkar2

جای این چهارحرف، خالی!

شاید در ابتدای کتاب، خواننده تصور کند که نامه‌ها و متون، در زمان قاجار نوشته شده‌اند، یا حداقل شازده‌خانم همسایه متعلق به دوره قاجار است اما هرچه با راوی پیش می‌رویم به این نتیجه می‌رسیم که همه اهالی امروزی هستند و فقط این جوان عاشق‌پیشه ماست که کاملاً ساده و بی‌پیرایه، مستقیم وسط محله‌ای قدیمی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران امروز افتاده است

ادامه مطلب