راه راه ۹۸

راه راه: شماره نود و هشتم ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ سفید برفی و هفت بدترکیب
⭕ ساقی آنلاین
⭕ تک چرخ با بی کار
⭕ دوبیتی
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه