نقیضه جات جت های پا در هوا
سقوط آزاد

موضوع نقیضه: سقوط خفت بار جتهای نظامی آمریکا در سالروز نیروی هوایی این کشور

جت می‌رود ز دستم، عشاق! کدخدا را
دردا زوال پنهان خواهد شد آشکارا
مینا گودرزی و حافظ

طعنه بر ما مزن‌ ای دوست که خود معترفیم
سوژه ی خنده ی دنیا شده جت بازیمان
فرشته پناهی و سعدی

چنان جت ضربه‌ای بر خانه‌ام زد
که بر این حرکتش جت‌لی بخندید
محمد یاسین اسدی و

گردبادی را که می‌بینی در این دامان دشت
علتش ساقط شدن از هستی جتهای ماست
فرشته پناهی و صائب تبریزی

جتِ قلدران بزدل، چه جتی خراب باشد
تو ببین که ادعاهاش، چه کرده آسمان را…
علی اکبر مدرس زاده و سعدی

یک نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
نشو بیهوده سوار جت و قمپز کن در!
فرشته پناهی وجامی

نقش شیرین رود از سنگ، ولی ممکن نیست
که سقوط جتت از خاطر فرهاد رود
فرشته پناهی وجامی

ثبت ديدگاه