رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #ما
سوالات تستی

۱-منظور آقای جهانگیری از «ما» در جمله «ما در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته پیشرفت داشته‌ایم» چه کسی است؟
الف- آقای جهانگیری و برادرش
ب- دولت تدبیر و امید
ج- سایر مردم

۲-لطفا جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید:
«… در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته ……»
الف- دلالان دلار – پیشرفت کرده‌اند
ب- برادر من و دختر مظلوم وزیر – سود کرده‌اند
ج- مردم – بدبخت شده‌اند

۳-برادر آقای جهانگیری چرا و به چه علت بازداشت شد؟
الف- می‌خواست با یک سرمایه مختصر یک شغل حرفه‌ای راه‌اندازی کند که نگذاشتند
ب- می‌خواست با یک سرمایه حرفه‌ای یک شغل مختصر راه‌اندازی کند که نگذاشتند
ج- می‌خواست حرفه‌ای راه‌اندازی کند که نگذاشتند

ثبت ديدگاه