نامه نماینده مجلس به وزیر نفت
طنز روز | آیا وکیلم؟

راه راه:

آقای سنگدوینی نماینده مجلس برای استخدام دخترشان در وزارت نفت به آقای اوجی وزیر نفت نامه زده اند و ایشان هم با استخدام دختر نماینده موافقت کرده است. در همین رابطه گفتگو میکنیم با مسول دفتر استخدام و نیروی انسانی  و گزینش وزارت نفت.

+ جناب چرا ایشان استخدام شد؟

_ ببینید پدر ایشان در کمیسیون انرژی مجلس بودند و لازم بود بین این کمیسیون و وزارت نفت یک پیوندی برقرار بشود.

+ متوجه نمیشم

_ خب در قدیم هم همین بوده. مثلا فلان قبیله از بهمان قبیله دختر میگرفت که روابطشان حسنه بشود. ما به سنت ها عمل کردیم.

+ اما ایشون در فرم پذیرششون هم عدم پذیرش خوردند

_ ببین ما شرایط را نوشته بودیم. داشتیم بررسی میکردیم. منظورمان این نبود که عمرا نمیخواهیم. خب یک چیزهایی را ما کوتاه آمدیم. یک چیزهایی اونها کوتاه اومدن تا بالاخره وصلت سر گرفت.

+شما چی کوتاه اومدین؟ انا چی کوتاه اومدن؟

_ما تخصص و سواد و مدرک وسابقه را کوتاه اومدیم. آنها هم قرار شد کلیه مخارج کپی و نامه نگاری و جوهرخودکار را متقبل بشن.

+اما گفته میشه ایشون بعد دخترشون پسر عمه شون رو هم  همینجور استخدام کردن

_بالاخره همینجور خشک و خالی که خوبیت نداره. بقیه نماینده ها چی میگن؟ چهارتا اقوام نزدیک که دیگه باید باشه. شما هم به جای جو دادن برای این شازده خانم نوشکفته و سمت خوشگلشون آرزوی موفقیت کنید.

ثبت ديدگاه