در باب تولید واکسن داخلی
طنز روز | ترشی واکسن با طعم گز و سوهان!

راه راه:

اهمیت و لزوم تولید واکسن داخلی کرونا بر کسی پوشیده نیست. البته به جز صادق زیبا کلام. اینکه دانشمندان و محققان ایرانی توان و دانش ساخت واکسن را دارند هم بر کسی پوشیده نیست. بازهم جز صادق زیبا کلام. کلا تمام توان های داخلی بر صادق زیبا کلام پوشیده است. و نام برده تخمه ژاپنی را هم maid in japan تصور می‌کند. بقیه کسانی که می‌گویند بر ما پوشیده است هم ادای پوشیده بودند را در می‌آورند. و هر کدام شان حداقل چند بار از سابقه چند دهه ای ایران در واکسن سازی بهره برده اند. و اگر همین واکسن ایرانی فلج اطفال نبود الان باید با فرغون جا به جا می‌شدند.
با این وجود یادآوری چند نکته به مسئولین و دست اندرکاران تولید واکسن که در این برهه واقعا حساس کنونی به جای تمرکز بر تولید یک یا دو نوع واکسن و شروع فرایند واکسیناسیون عمومی به صورت موازی درحال ساخت حداقل ۷ نوع واکسن کرونا هستند، خالی از لطف نیست.

۱_ خودکفایی در تولید واکسن یک مسئله ملی است. نیاز نیست هر ارگان واکسن خودش را بسازد.

۲_ تنها عضو بدن که توانایی تشخیص مزه را دارد زبان است. بازو تفاوتی بین مزه گز واکسن و سوهان واکسن حس نمی‌کند.

۳_ واکسن آزاد راه تهران شمال نیست. باید سریع، فوری و انقلابی ساخته شود تا مردم احساس آرامش بکنند.

۴_ واکسن لهجه نیست که مشهدی ها واکسن خودشان را بزنند و اصفهانی ها واکسن خودشان را، به همین واکسن فارسی رضایت بدهید!

۵_ وزارت محترم کشاورزی راضی به زحمت شما نیستیم

۷_از مادران و مادربزرگ های عزیز عاجزانه تقاضا می‌کنم ساخت مربا و ترشی واکسن را متوقف کنند.

۸_ به دانش آموزان دبیرستانی یادآوری می‌شود ساخت واکسن در زودپز امکان پذیر نیست. زودپز برای درست کردن آبگوشت است.

۹_ رونمایی بسه، بزنید

۱۰_ سازمان محیط زیست شما درست بشین، واکسن ساختن پیش کش

۱۱_ اینکه سازمان اتوبوسرانی تا کنون موفق به رونمایی از واکسن اختصاصی خودش نشده چیزی از ارزش های آن سازمان و پرسنل خدومش در نزد ملت شریف ایران نمی‌کاهد.

۱۲_ وزارت مسکن و شهرسازی، چیزی که شما باید بسازی مسکنه نه واکسن

۱۳_ هر ایرانی یک واکسن، برای زدن است. نه برای ساختن!

ثبت ديدگاه