عصر حجر

ما سوییسیم و مس اینجا خود زر می‌گردد

نایس و شیک است هر آنچه به تو شر می گردد

 

درد بی برقی و بی گازی و بی آبی نیست

نکند فکر کنی سخت به سر می گردد!

 

برق اگر رفت مبادا بشوی مانع او

که اگر مال تو باشد به تو بر می‌گردد

 

نگرانش نشوی عازم تعطیلات است

چون کریسمس بشود فصل سفر می گردد

 

گر صف معترضان هم بشود پیدا که

غصه ای نیست, بی بی سی یهو! کر می گردد

 

 برق اصلا عددی نیست که فکرش باشیم

فوقش او هم برود عصر حجر می گردد

 

 

ثبت ديدگاه