لغت‌نامه کدخدا

راه راه:

مذاکره: گفت‌و‌گو در باب مسئله‌ای با نتیجه از پیش تعیین شده.

جنگ: گفت‌و‌گو در باب مسئله‌ای بدون نتیجه از پیش تعیین شده.

توافق: حاصل شدن نتیجه از پیش تعیین شده‌ای در یک مذاکره.

قطع‌نامه: تحمیل یک نتیجه از پیش تعیین شده­­ بدون انجام مذاکره.

تحریم: تلاش برای از پیش تعیین کردن نتیجه یک مذاکره.

مسئله: توجیه نتیجه از پیش تعیین شده‌ای برای یک گفت‌و‌گو.

نتیجه: چیزی که کدخدا می‌خواهد.

گفت‌وگو: تلاش برای به رسمیت شناخته شدن یک نتیجه از پیش تعیین شده.

پیش‌شرط: تحمیل بخش اصلی نتیجه مذاکره به طرف مقابل قبل از شروع مذاکره.

صلح: به رسمیت شناخته شدن نتیجه از سمت طرف مقابل.

تضمین ما: رسم یک بیضی و چند خط منحنی.

تضمین اونا: تقبل چند پیش‌شرط و چند نتیجه.

مکانیسم ماشه: طرح عملیاتی ویژگی آزمون و خطا برای رسیدن به بهترین نتیجه.

 

ثبت ديدگاه