تشریح واژگان
مدال بر وزن پدال

راه راه: مدال بر وزن پدال، شیئی است، فلزی و اغلب گرد، که بنابر شرایط ممکن است مثلث و مربع نیز باشد. مدال بر سه نوع طلا، نقره و برنز است، که صرفا نامی بیش نیست و اغلب دایره ای برنجی و آهنی را به عنوان طلا و نقره غالب می کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد، جنس مدال با سطح مسابقات رابطه ی مستقیم دارد و هر چه اهمیت مسابقات بیشتر باشد، جنس مدال بهتر خواهد بود، ولی جالب است بدانید حتی در مسابقاتی مانند المپیک نیز، مدال هایی واقعا از طلا اهدا نمی شود.
مدال ظاهرا یک جسم به نظر می آید، ولی تاثیرات زیادی بر مسئولان و ورزشکاران دارد. تاثیرات مدال بر مسئولان اینگونه است که آن ها ابتدا از کسب مدال ورزشکار کشور خوش حال می شوند، به او تبریک می گویند و وعده ی پاداش به او می دهند، که مدت این تاثیر بین چند ساعت تا چند روز است و همه ی آن ها بعد از این مدت فراموش می شود.
تاثیراتی که مدال بر ورزشکار می گذارد را این گونه می توان شرح داد، او خوشحال می شود و همچنین حس خودباوری در او زنده می شود و این خوش حالی و خود باوری باعث می شود، او دچار دگرباوری نیز شود، حرف های مسئولان را باور کند و با امید فراوان به حساب و کتاب برای پاداش خود بنشیند. همچنین این دگرباوری باعث می شود، توقع ورزشکار از مسئولان بالا برود، تا جایی که اگر در روز بازگشت از کشور ورزشکاران، مدت تاثیر مدال بر مسئولان تمام شده باشد، آن ها از این که مسئولان به استقبالشان نیامده اند ناراحت می شوند.
از توقعات دیگر ورزشکاران، پرداخت پاداش هایی است که مسئولان در آن مدت تاثیر داده اند و هرگز این ورزشکاران توجه ندارند، آن وعده ها متعلق به آن زمان و برای خوش حالی آن ها بوده است و الان دیگر از یاد مسئولان رفته است.
این شی فلزی گاهی اوقات نیز باعث می شود، صاحب آن فکر کند، به وسیله ی داشتن آن و همچنین وقتی که صرف ورزش می کند، نباید کار کند و پول زندگی او باید از ورزش تهیه شود. حتی ممکن است، بعد از اتمام ورزش وقتی به مشکل مالی برخورد کند به واسطه ی داشتن مدال، توقع تکریم داشته باشد، که به راستی توقعاتی نابجاست که این شی ایجاد می کند.

ثبت ديدگاه
عنوان