مشت و مال قیمت برنج

تنها ۵ درصد مردم توان خرید برنج ایرانی را دارند!

از چاله کنم میل به سوی دره
رفت آب غذای سفره ذره ذره
سویا بگرفت نم نمک جای کباب
تعویض شده برنج با خاک اره

حسن اویسی

چنان قیمت گرفته قلب من مُرد
فلک دیدی چه را از سفره ام برد؟
شبی در خواب دیدم اشتباهی
پلو خوردم پلو آمد مرا خورد

ابوالقاسم سیفی

در این کشور که خود source برنج است
دلم دنبال یک پرس برنج است
نمی‌خواهد دلم این وضع بد را
علاجش یک عدد قرص برنج است

محمدعلی کمالی مقدم

گرون قیمت تر از برجی ، برنجی!
برات انبارو کردم جای دنجی
عجب بو و بری داری غریبه
تو یا بالا میری یا توی لنجی!

ابراهیم صفایی

در فراقت کرده حلق و معده و روده قولنج
قلب ما رنجیده ها را کم برنجان ای برنج
گر نگردم فطریه لازم خودم تا روز عید
قوت غالب را نمودی سمت جو امسال چنج

یاسر پناهی فکور

 

ثبت ديدگاه