واکنش شاعران راه راه به مناظره
مشت و مال مناظره دوم

راه راه: در آستانه مناظره سوم، مشت و مال مناظره دوم را ببینید!

من نخبه‌ی اقتصادم و آمارم
یک پوششی ساده و بی‌آزارم
اعداد هچل هفت و قر و قاطی من
ناشی‌ست ز شوقی که به خدمت دارم
✍️ فرشته پناهی

تخریب نموده، جنگ و دعوا بکنم
طفره ز جواب رفته، حاشا بکنم
در سطح سواد من همین بس، زوری
بین یک و هفت، هشت را جا بکنم!
✍️ مهدی امام رضایی

او شیرجه توی تشت را می‌خواهد
او سفسطه‌ی پلشت را می‌خواهد
آنقدر زیاده خواهی‌اش گل کرده
از یک تا هفت، هشت را می‌خواهد!!
✍️ ابوالقاسم سیفی

سهل است هر آنچه سخت می‌انگاری
چون باقلوا! ببین، ندارد کاری
یک واژه‌ی «پوششی» بلد باش فقط
دیگر نگران نباش! پاسخ داری!
✍️ سارا رمضانی

یارانه که اندازه‌ی پول رانی ست
یا پولِ خریدِ بستنی لیوانی ست
امروز نظام اقتصاد کشور
مقهور کلید واژه‌ی روحانی ست!
✍️ امین بهاری‌زاده

از دل حلقه‌های اربابان
با سبدهایی از دلار گران
با توسل به جمع معتادان
می‌رود تا بشارژد ایران!
✍️ ابوالقاسم سیفی

ثبت ديدگاه