واکنش شاعران راه راه
مشت و مال مناظره سوم

راه راه:
واکنش شاعران راه راه به آنچه در مناظره سوم گذشت

در مدرسه تا کلاس چندم خواندی؟!
با مدرک خود جامعه را خنداندی!
وقتی به زبان ترک شعری خواندی
محسن! تن شهریار را لرزاندی!!
✍️ رضا حسین‌پور

هر چیز که گفته‌اند، آن را خواندم
با مکث و تپق، چقدر زیبا خواندم!

در مصرف وقت صرفه جویی کردم
دیدی که چقدر خوب انشا خواندم؟!!
✍️ سارا رمضانی

دست از طلب ندارد، تا نفرتی عمومی
بانیِ معترض کیست؟! زنگیِ نیمه رومی
وقتی ابربدهکار باشد ابرطلبکار
ضرب‌المثل شود با «پررویی نجومی»
✍️ محمد عظامی

ایران شده با آن دو نفر شاد و جوان
ایران شده با آن دو نفر جزء جهان
با همت همتی و با بیل حسن
این کشور گربه‌ای شود شیر ژیان!
✍️ رضا حسین‌پور

او یار دبستانی مستربین بود
امضای کری به دست او تضمین بود
شیخی که به دسته بیل خود می‌نازید
این بود، نه این بود! نه آیا این بود؟!
✍️ رضا حسین‌پور

ای طالب وضع بهتر و خوب و جدید
داری تو به کارمند روحانی امید؟
یک رای اگر به کارمندش دادی
درمان کووید را سپردی به کووید!!
✍️ عباس تافته

رفیق ناشفیق ای مهرعلیزا!
«ده»اش در مصرع اول نشد جا!
نبرد تن‌به‌تن با تانک سخت است!
کمک کن همتی را توی انشا
✍️ ابوالقاسم سیفی

از ساحت حرمت و ادب دور، تویی!
از طیف نفاق و حیله مأمور، تویی!
دانشگه و درس اقتصادت به کنار
تا ده بشمر، رئیس‌جمهور تویی!
✍️ حسن اویسی

ثبت ديدگاه