مناجات یک دانیال زاده!
ماشین آخرین مدلم لطف خداست!

راه راه: الهی! تو سرمایه‌داران را پناهی، بیچارگان را کلاهی

 

خدایا، افکار منفی و حسادت‌ها را چنان از من دور کن که تهویه ماشین آخرین مدلم دود کارخانه‌های سرطان‌زای فولادم را

 

خدایا، چنان با چشم اغماض به کارنامه اعمالم نظر کن، که رئیس بانک وثیقه بانکی‌ام را

 

الهی، من و پول‌هایم را چنان به هم بچسبان که گویی گچ ‌وخاکیم در مو و ریش بنا و کارگرهای روزمزدم

 

الهی، هیچ برادر رئیس‌جمهوری را در روز ختم مادر، شرمنده مهمان‌هایش نکن

 

الهی بدهی‌های ما بریز، رفقای ما نریز

 

خدایا هیچ فرار کرده به آلمانی را گرفتار قاضی و دادگاه نکن

 

الهی چنان کن سرانجام کار، ما خشنود باشیم یادر فرار

ثبت ديدگاه