اقدامات فوری جهت جلوگیری از خودکشی کارگران
موی دماغ

راه راه: 
از: مسئول بالای شرکت                                                                              تاریخ: ۲۹/۰۳/۹۹

به: مسئول پایین شرکت                                                                             شماره: ۹۹۱۰۲

موضوع: اقدامات فوری جهت جلوگیری از خودکشی کارگران                         پیوست: چند سگ‌هار

 

با سلام

با عنایت به اتفاق رخ داده مبنی بر خودکشی احدی از کارگران زحمت‌کش کشور، لازم است اقدامات زیر در زمان‌هایی که شرکت تمایل بر پرداخت حقوق ندارد انجام گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

طناب، اشیای برنده، بنزین و تمام  اشیایی که به صورتی می‌توان جهت خودکشی و خودزنی از آن استفاده کرد را از مجموعه خارج کنید.

 با توجه به آمار بالای بیکاران در کشور، سعی گردد هر مدت یک‌بار آماری از تعداد بیکاران داده شود و این جمله را هم مکررا خطاب به آن‌ها بگویید: «همین که الان کار داری از سرت زیادی است، بدبخت!»

هرچه سریعتر نسبت به جمع‌آوری نردبان، سطل، بشکه و بطری‌های نوشابه و آب معدنی خالی از مجموعه اقدام و از دادن نوشابه و دوغ در وعده‌های ناهار و شام خودداری گردد

سعی گردد بیشتر از افراد مجرد و غیربومی در این مجموعه استفاده گردد چراکه تاب‌آوری این افراد بالا بوده و در زمان‌های مثلا بی‌حقوقی(!) با یک کارت شارژ و مرخصی موضوع مرتفع گردد.

به پیوست چند سگ‌هار ارسال گردید تا در مکان‌های حادثه‌خیز و بالقوه خودکشی بسته و هر مدت یک‌بار به آن‌ها خون مرغ داده شود تا از خوی درندگی‌اشان کم نگردد.

اگر کارگری خیلی موی دماغ شد او را به اداره کار حواله دهید چون همان‌طور که می‌دانید تا چندین ماه ول‌معطل خواهد بود و بگویید سلام بنده را به آن‌ها برسانند.

                                       باتشکر

ثبت ديدگاه