رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #این_
میراث ناجور

دلیل تمایز این دولت از دولت‌های گذشته:

کلسترول بالا: در دولت‌های گذشته به‌دلیل پایین‌بودن غیرمنطقی قیمت‌ها، امکان نداشت مشتری سوپرمارکت به کمتر از سه قوطی روغن و پنج قوطی تن ماهی قانع شود، لذا چربی خون و شکم‌هایی به قطر یک کوه یخ، میراث منحوس دولت‌های پیشین است.
آلودگی هوا: در دولت‌های گذشته بنزین ارج و منزلت فعلی را نداشت و همه برای خرید ماست هم با ماشین شخصی تردد می‌کردند. اما در این دولت با خبرهایی که صبح جمعه به گوش مردم و رئیس‌جمهور محترم رسید، بساط ولگردی با خودروی شخصی جمع شد الحمدللّه.
دنیاپرستی: در دولت‌های پیشین روحیه‌ دنیاطلبی و کسب سود بدون زحمت آفت دین مردم شده بود، اما با تدابیر بورسی این دولت مردم دریافتند که به این دنیا اعتمادی نیست و چه بسیار سودهای ۱۰ ساله که شش ماهه به باد می‌رود.
پرواضح است که منظور از دولت‌های گذشته دقیقاً کدام دولت است و نیازی به دلخوری سایر دولت‌ها نیست.

 

 

✅ موشکافی صحبت های جهانگیری را اینجا بخوانید. معاون اول رئیس جمهور گفته بود: ما در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته پیشرفت داشته ایم.

ثبت ديدگاه