نامه مهم ترامپ به آزادی‌طلبان ایران

راه راه: آزادی‌طلبان در غل و زنجیر ایران سلام.
طی روزهای گذشته من و همکارانم، پیام‌های زیادی مبنی بر درخواست آزادسازی شما دریافت کردیم. وقتی تلویزیون‌های فارسی حیف بودجه را روشن کردیم و دیدیم که عه عه! چه خبره! من در آنجا ایستاده فعالیت‌های آزادی‌خواهانه شما را دیده و ستودم. به همین مناسبت تصمیم گرفتم به ندای آزادی‌خواهی شما ِیس گفته و اقدامات مهم و تأثیرگذاری را انجام بدهم، ازجمله:
تمام شیشه‌های دوجداره بانک‌هایی که در مقابل تیغ قمه و چاقوهای شما آزد مردان مقاومت نموده از این لحظه در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده قرار می‌گیرند. همچنین تمامی چراغ‌های راهنما، اتوبوس‌های بین‌شهری و حتی تیر چراغ‌برق‌هایی که در این حرکت پرخروش مانع راه شما شدند، وارد لیست تحریم‌ها می‌شوند. علاوه بر این خودم دیدم یکی از همسایه‌های بانک برای خاموش کردن آتش، از داخل حیاطشان شلنگ آب ‌کشیده بود تا دم بانک که این مورد را سپردم بچه‌ها آمارش را دربیاورند که این شخص کیست و به چه جرئتی جلوی ورود دموکراسی و آزادی به کشور شما را گرفته است. چون کاغذم هنوز جا داشت، اسم محمدجواد آذری جهرمی را هم که طولانی‌تر از بقیه بود نوشتم آخر لیست. حرف پایانی هم اینکه یکی دو روز پیش یک نفر با مامانش از صبح علی‌الطلوع جلوی کاخ ما ایستاده بود و خودش را شاه ایران معرفی می‌کرد. به همین خاطر تا مدتی تحریم‌های داروئی را لغو می‌کنم تا این بنده خدا هم مداوا شود، خیلی حالش بد بود.
دوستدار نفت شما، دونالد جی ترامپ.

ثبت ديدگاه