پیشخند
نظر مخالف سیری چند؟

آرمان ملی
زیبا کلام: مخالفت با برجام و بی ثباتی چند سال اخیر ۱۰۰ میلیارد ضرر زد.

-داداش هر نظر مخالف رو چند حساب کردی؟

روحانی: گرفتن حق مردم برخی را ناراحت میکند

-و دادن حق مردم برخی دیگر را…

آفتاب
آقای رئیس جمهور از قیمت ماهی و میگو خبر دارید؟
-یا اینکه صبح به صبح می‌رید لب چشمه قلاب می اندازید..

اطلاعات
بیانیه وزارت خارجه:برجام ابتکار ایران بود نه غرب
-چه اعتراف شجاعانه ای

جام جم
یادگاری روی دیوار دیمونا

-داریم می آییم…

جوان
آمریکا: تضمین نمی‌دهیم دوباره از برجام خارج نشویم

-چون امضای کری را بلد نیستیم

کیهان
کاخ سفید:اینکه آمریکا تحریم ها را لغو کند و ایران راستی آزمایی کند را نمی پذیریم..

-آخه این بی اعتمادی ها به رابطه مون لطمه می‌زنه.

ثبت ديدگاه