رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

لنگ و زنجیر شرط جدید کاندیداتوری

یک کاندیدای ریاست جمهوری باید روحیه جنگی داشته باشد که برای احراز این صلاحیت داشتن عکس با لنگ، زنجیر و سبیل چخماقی به همراه...

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر کالا

کالا و ما ادراک کالا

کالاهای اساسی عبارتند از:
دسته بیل، کاسه توالت،  کود حیوانی، کود مخلوط، نخ دندان، شیر قرمز توالت و هر آن چیزی که بشود با ارز ۴۲۰۰ وارد کرد.

پیشخند

مدیونید اگه خودکار پرت کنید!

دیدار احتمالی بایدن و روحانی معادلات را به هم خواهم زد.
- دیگه این دفعه به کمتر از تار سیبیل راضی نشید!

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #جهانگیری

دوست بد را کنار بگذار به دشمن بد خوشبین باش

۱- آموزش: شما باید بیاموزید. باید یاد بگیرید. باید بفهمید. حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید. باید بفهمید. حتی اگر نمی‌فهمید.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ول گردی در مریخ

سرما در آمریکا جان ۴۰ نفر را گرفت. میلیون ها نفر آب و برق ندارند.
- اونوقت دانشمندان ناسا دارن تو مریخ ول میگردن.