پاسخی بر سوالات سیاسی شدن ورزش

به روح خودت اعتقاد داشته باش

مدتی است با خودم درگیرم که چرا وقتی چند روز پیش روسیه در میادین ورزشی تحریم شد خیلی خوشحال شدم. البته زبانم لال، دوتا بشکن ریز هم زدم. الان می ترسم روح پهلوانی در من کشته شده باشد و پوریای ولی ها از من ناراضی باشند،

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

بروید دم خانه خودتان

قانون دوم: کشوری که گدایان و بی‌خانمان‌های آن‌ها هم انگلیسی بلد باشند، و موقع برخورد با اتفاقات بگویند: وووو

پیشخند

طاقت بیارید، چند روز مونده

پیشخند

خطر آفتابی شدن در پاستور

مسئولی که حتی بلد نیست بنشیند
از عوارض زخم بستره

پیشخند

تیتراژ دولت یازدهم

بازار داغ شعار: از یارانه ۴۵۰ هزار تومانی تا نحوه عجیب رفع تحریم ها

مردم ایران: اینا برای شما وعده است، برای ما خاطره است.