رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #جهانگیری

دوست بد را کنار بگذار به دشمن بد خوشبین باش

۱- آموزش: شما باید بیاموزید. باید یاد بگیرید. باید بفهمید. حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید. باید بفهمید. حتی اگر نمی‌فهمید.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ول گردی در مریخ

سرما در آمریکا جان ۴۰ نفر را گرفت. میلیون ها نفر آب و برق ندارند.
- اونوقت دانشمندان ناسا دارن تو مریخ ول میگردن.

رونمایی از ماشین جدید

آخرین بوق رفاقت

اما با تعجب می‌بیند که ماشین بوق ندارد.
و در حالی که از شدت حیرت دهانش باز مانده است به سمت مقصد انتحاری خود حرکت می‌کند.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ایرانی ها مسخره کردند و زبان در آوردند

دادستان حزب دموکرات در جلسه استیضاح ترامپ گفت: در ماجرای تسخیر کنگره ایرانی ها ما را مسخره کردند
- وی ادامه داد: تازه زبون هم در آوردن، دو تا هم فحش بد دادن که ما هم گفتیم آیینه آیینه.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

وارد کنندگانی با نام مستعار«کشور»

ارضه خود مهم انگاری مکرون
_این عارضه خطرناک در برخی مسئولین مملکتی مشاهده میشود که نمونه های حاد داخلی آن نیز شناسایی شده است.