پیشخند

نظر مخالف سیری چند؟

زیبا کلام: مخالفت با برجام و بی ثباتی چند سال اخیر ۱۰۰ میلیارد ضرر زد.

-داداش هر نظر مخالف رو چند حساب کردی؟

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

لنگ و زنجیر شرط جدید کاندیداتوری

یک کاندیدای ریاست جمهوری باید روحیه جنگی داشته باشد که برای احراز این صلاحیت داشتن عکس با لنگ، زنجیر و سبیل چخماقی به همراه...

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر کالا

کالا و ما ادراک کالا

کالاهای اساسی عبارتند از:
دسته بیل، کاسه توالت،  کود حیوانی، کود مخلوط، نخ دندان، شیر قرمز توالت و هر آن چیزی که بشود با ارز ۴۲۰۰ وارد کرد.

پیشخند

مدیونید اگه خودکار پرت کنید!

دیدار احتمالی بایدن و روحانی معادلات را به هم خواهم زد.
- دیگه این دفعه به کمتر از تار سیبیل راضی نشید!

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #جهانگیری

دوست بد را کنار بگذار به دشمن بد خوشبین باش

۱- آموزش: شما باید بیاموزید. باید یاد بگیرید. باید بفهمید. حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید. باید بفهمید. حتی اگر نمی‌فهمید.