موضوع انشا

یک هفته بدون اینترنت را چگونه گذرانده‌اید؟

می‌گفت: اگر همین‌طور به اعتصابمان ادامه بدهیم در شبکه‌های خارجی از ما حمایت خواهند کرد و حتما اینترنت وصل خواهد شد. من نمی‌دانستم اعتصاب یعنی چه و وقتی از بابایم پرسیدم، گفت: اعصابش را ندارم برایت توضیح بدهم. و من فهمیدم که اعتصاب و اعصاب به هم ربط دارند.

کاوشی در معانی مختلف کلمات

رابین هود و حقوق بشر…

در گذشته كلمات يا حركات مي‏ توانستند چند معنی داشته باشند اما حالا كلمات همان يك معني را هم به زور دارند. مثل کلمه «عملی» که در قدیم هم به اهل کار و عمل گفته می‏شد، هم به اهل یك «چیز» ديگر و هم به كار قابل انجام.

برنامه «انتخابات بی انتخابات»

حالا وقت اعتراضه رفیق!

به وضعیت موش هایی که زیر زمین هستن هم اعتراض دارم... شما نمی دونید چه شرایط سختی دارن. ما که همیشه کنارشون هستیم متوجه میشیم. قراره تو همون زیر زمین یه آهنگ براشون بسازیم تا درد هاشون آروم بگیره.

منتخب ویژه نامه مجله نوروزی راه راه/8

نامه یک کودک یمنی به بان کی مون

معلممان می گفت همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. این راه از همه راحت تر است و شما می توانستید اصلا کسی را محکوم نکنید و با همان ابراز نگرانی کار را تمام کنید. نگران مردم دنیا هم نباشید. ما راضی به زحمت شما نیستیم و دو دقیقه آمده ایم خودتان را ببینیم با این حالتان.