رمزگشایی صحبت ظریف؛ #اولویت

با شگفت انگیزان۲ آشنا شوید

ربنا: از آنجایی که مردم ایران بسیار به آیین مذهبی خود اهمیت می‌دهند بدون شنیدن صدای ربنا از یک خواننده خاص روزه‌شان را باز نکرده و قهر می‌کنند؛ حتی اگر روزه نباشند.

پیشخند

نظر مخالف سیری چند؟

زیبا کلام: مخالفت با برجام و بی ثباتی چند سال اخیر ۱۰۰ میلیارد ضرر زد.

-داداش هر نظر مخالف رو چند حساب کردی؟

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

لنگ و زنجیر شرط جدید کاندیداتوری

یک کاندیدای ریاست جمهوری باید روحیه جنگی داشته باشد که برای احراز این صلاحیت داشتن عکس با لنگ، زنجیر و سبیل چخماقی به همراه...

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر کالا

کالا و ما ادراک کالا

کالاهای اساسی عبارتند از:
دسته بیل، کاسه توالت،  کود حیوانی، کود مخلوط، نخ دندان، شیر قرمز توالت و هر آن چیزی که بشود با ارز ۴۲۰۰ وارد کرد.

پیشخند

مدیونید اگه خودکار پرت کنید!

دیدار احتمالی بایدن و روحانی معادلات را به هم خواهم زد.
- دیگه این دفعه به کمتر از تار سیبیل راضی نشید!