گرانی افسارگسیخته ی کره
نقیضه | آقای کره

گرانی کره اینبار بر گردن صادرات شیر خشک افتاد؟
کره در یک ماه گذشته بر خلاف مصوبه های رسمی دولت، ۲۵تا۳۰ درصد گرانتر شد

ساقی بیا که هاتف غیبم به طعنه گفت
دل خوش مشو پسر! کره ارزان نمی شود
محمود حسنی مقدس و حافظ

کور و کران ِ عالَم، نرخ کره چو دیدند
از شدت گرانی، جامه به تن دریدند
فرشته پناهی و مولانا

عزم این مرحله با همرهی صمت بکن
شیرخشک است بترس از جهش قیمت‌ها
محمد یاسین اسدی و شمس الدین محمد

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
نرخ کره شنیده و از کوره در شوی
زهرا محبی و حافظ

من از بهر کره در اضطرابم
تو شیر خشک آری در جوابم
ضرب المثل،علی اکبر مدرس زاده

_دست مزن!چشم نخوردم کره سیر شو تو از کره تا خرخره!
_حرف مزن! قطع نمودم سخن نرخ کره دیدم و بستم دهن
_هیچ نفهم!آخ مگر میشود؟؟! سخت دل از کوره به در میشود
لال شوم کور شوم کر شوم با جهش نرخ نگو خر شوم!
فرشته پناهی و نسیم شمال

ثبت ديدگاه