رمزگشایی پنتاگون
نگرانتم گلم!

«جان» از نظرم چو «برگ بید» است گلم!
دلسوزی من؟ کمی بعید است گلم!
 
آن‌کس که برای من مهم است فقط
چشم آبی و  خوشگل و سفید است گلم!
 
خرجم شده تا تو را به یغما ببرم
پس مملکت تو زرخرید است گلم!
 
حالا که به خاک خورده پوزم، وقت
در رفتن یکهویی رسیده‌ست گلم!
 
خوشبخت تویی که دیدمت! غزه ولی
از دیده‌ بنده ناپدید است گلم!
 
خوش باش اقلا نگرانت هستم
تازه نگرانی‌ام شدید است، گلم!

ثبت ديدگاه