خود تحقیری
واکسن های لولو

واکسن های داخلی لولوست
اَخ و پیف است! واقعا بد بوست

عذرخواهم ولی شبیهِ همه
جنسهای خودی، کمی ریغوست!

میمکد تا ته ته خون را
واکسن نیست که! خود زالوست

تا نگاهش کنی دو ابرویش
در هم است و چقدر اخمالوست!

میکند پاچه ی تو را زودی
اصلا از خانواده ی هاپوست

هیچ کاری نمیکند در تو
عقب افتاده است و خنگ و ببوست!

عوضش نوع خارجیـــش، نگو!!
آبِ بر آتش وخودِ جادوست

به تو از دور میزند لبخند
بس که مثل توریستها خوش روست

میشوی مست، بعد تزریقش
واکسن نیست، باده ای ز سبوست

میکند توی خون تو غوغا
میشوی نئشه، مثل تنباکوست

واکسن تا که خارجی باشد
ترد و شیرین شبیه شفتالوست

و خلاصه نصیحتت بکنم
در ترقی برای تو سکوست

الکی پس گمان نکن جانم
که تمامی گردها گردوست!

داخلی درد بی دواست ولی
خارجی تف کند تفش داروست

يك ديدگاه

  1. س ۱۳۹۹-۱۰-۲۰ در ۱۲:۴۱ ق.ظ- پاسخ دادن

    مصرع آخری خیلی خوب بود

ثبت ديدگاه