رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #پیشرفت
چقدر باید پیشرفت کنیم؟

موضوع انشا: چقدر باید پیشرفت کنیم؟ 
البته واضح و مبرهن است که پیشرفت خیلی خوب است. ما در این چند سال در هرچیزی که داشته و نداشته‌ایم حسابی مورد پیشرفت قرار گرفته‌ایم. مثلا بابای ما می‌گوید قیمت طلاهای مامان در حد لالیگا رفته بالا و پراید پاره‌پوره مدل هشتاد ما هم دارد به قیمت پورشه می‌رسد. آقای صاحبخانه هم می‌گوید همین سوراخ موش که الان نشسته‌اید را جای دیگر ماهی دو تومان هم نمی‌دهند. مادر ما معتقد است خرج خانه هم آنقدر پیشرفت کرده که شندرغازی که بابا می‌دهد به درد خودشان می‌خورد و اگر همین‌جور ادامه یابد ایشان دست بنده را گرفته و در منزل بابابزرگ سکنی می‌گزینند.
من فکر می‌کنم دولت نباید ما را با سرعت غیرمجاز پیشرفت بدهد. چون بعضی‌ها چشم ندارند پیشرفت ما را ببینند و چشم‌مان می‌زنند و ممکن است عرض بدن ما بین کشیدن بابا و مامان مورد پیشرفت قرار بگیرد.
 

✅ موشکافی صحبت های جهانگیری را اینجا بخوانید. معاون اول رئیس جمهور گفته بود: ما در این دولت بیشتر از همه دولت‌های گذشته پیشرفت داشته ایم.

ثبت ديدگاه