معرفی کتاب
پیری جمعیت

معرفی کتاب «چه کسی ما را هل می‌دهد؟»
نویسنده: غلام شادان
ناشر: معاونت صنف سالمندان جوان‌دل و برادران پیردوست
کتاب «چه کسی ما را هل می‌دهد؟» شامل ۹۰ داستان کوتاه، به قلم یک مرد ۹۰ ساله است که به دلیل کهولت سن از نوشتن داستان بلند اجتناب کرده است. کتاب، روایتی است از مصائب و مشکلاتی که در مسیر زندگی او قرار گرفته است. از آنجایی که نویسنده توان جسمی برای نوشتن مداوم را نداشته، این کتاب پس از ۷ سال به چاپ رسیده است. گفتنی است داشتن آلزایمر نیز بی‌تأثیر نبوده است. از این نویسنده کتاب‌های دیگری چون «چه کسی قرص من را جابه‌جا کرد؟» و «عینک ته‌استکانی» به چاپ رسیده است. 
در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:
بر روی نیمکت پارک نشسته بودم. همین که دندان مصنوعی را از دهانم درآوردم، اکبر از راه رسید. بدون توجه به او، مشغول تمیز کردن دندانم شدم. عصایش را به نیمکتی که من نشسته بودم تکیه داد و بر روی تاب نشست. اکبر از من خواست که او را هل دهم اما من توان این کار را نداشتم. هر دو بر تاب نشستیم و منتظر بودیم کسی بیاید ما را هول دهد. پس از مدت‌ها انتظار، سرو کله حشمت و ناصر پیدا شد اما آنها هم نتوانستند حتی کمی ما را تکان دهند. براستی جوانی نیست ما را هول دهد؟!
 

ثبت ديدگاه