به ترامپ و پهبادش
چی این اواخر میزنی؟!

یه آن خیال کردی داری رو دست هیتلر میزنی
نه قربون شکلت برم هی راه میری تر میزنی

مثل خاله خانباجیا با موگرینی و جان کری
پشت سر ایرانیا میشینی و ور میزنی

پهبادو میفرستی بیاد جاسوسی مارو کنه؟
جون دلم ساقیت کیه؟ چی این اواخر میزنی؟؟

آخه گرو خونیت به این حرف وحدیثا میخوره؟
تویی که میبازی ولی با پررویی جر میزنی

حالا که با یه پخّ ما یک متر میپّری هوا
پشتت به کی گرمه مگه که هی داری زر میزنی

عیبی نداره میگذره این چهارنعل رفتنات
یه روز می بینیم که داری با خر مسافر میزنی

ثبت ديدگاه