کاندیداشو 6
کی از همه پوپولیست تره؟!

راه راه:

کاندیداهایی که با حرکات پوپولیستی پراید سوار می‌شوند و خود را به ساده‌زیستی زده‌اند و در زندگی خود نتوانستند تحول ایجاد کنند، چگونه می‌خواهند در کشور تحول ایجاد کنند؟
کامبیز مهدی‌زاده داماد رئیس جمهور

کسی که با مفسدین نشست و برخاست نداشته چگونه می‌خواهد آن‌ها را شناسایی کند؟!
مجتبی قبادی

کسی که خودش چند بار ازدواج و صیغه نکرده چگونه می‌خواهد مشکل ازدواج جوانان را حل کند؟!
مجتبی قبادی

کسی که ریشش را رنگ نمی‌کند چگونه می‌خواهد مردم را رنگ کند؟!
مجتبی قبادی

کسی که پدر دامادش وارد کننده موز نیست چگونه می‌خواهد زندگی کشاورزان را تأمین کند؟!
مجتبی قبادی

کسی که پاسپورت ارزشمند کشورهای دیگر را ندارد چگونه می‌خواهد پاسپورت کشور را ارزشمند کند؟!
مجتبی قبادی

کسی که نتوانسته یک ساعت مچی رولکس به مچش ببندد، چگونه می‌خواهد ارزش زمان ۴ ساله را درک کند؟
اعظم سادات موسوی

کسی که نتوانسته تا الان یک ریال از بیت المال دزدی کند، چگونه می‌خواهد بودجه کشور را از بورس و سرمایه مردم تامین کند؟
مرضیه ربیعی

کسی که نتوانسته تا الان به یکی از کشورهای غربی سفر تفریحی داشته باشد، چگونه می‌خواهد با آن‌ها مذاکره کند؟
مرضیه ربیعی

کسی که نتوانسته فکر ساختن یک دیوار در پیاده‌روها را بکند، چگونه می‌خواهد کشور شما را بسازد؟
اعظم سادات موسوی

کسی که نتوانسته یک خانه پنج هزار متری بخرد چگونه می‌خواهد سالی یک میلیون مسکن ایجاد کند؟
محمدحسین صادقی

کسی که نتوانسته یک حساب ارزی چند میلیون دلاری داشته باشد چگونه می‌خواهد ماهی چهارصد و پنجاه هزار تومان یارانه بدهد؟
محمدحسین صادقی

کسی که نتوانسته یک هزاری خود را دوهزاری کند چگونه می‌خواهد به زنان خانه دار حقوق بدهد؟
محمدحسین صادقی

ثبت ديدگاه