مصاحبه سناتور جو درباره اعتراضات مردم آمریکا
گلوله ارگانیک

راه راه: جو دونالد فرانکلین پلوسی را همه می شناسند. او علاوه بر معاونت ریاست جمهوری آمریکا در امور نژادی، ریاست مجمع نمایندگان ایالات غربی، سرپرستی نمایندگی های FBI ، مدیریت عامل شرکت باتوم و سرپرستی ارشد سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) را نیز برعهده دارد. وی همچنین سناتور انتصابی از ایالت شرقی است. مصاحبه پیش رو، چکیده شصت ساعت گفتگوی ما با جو، درباره حوادث این روزهای آمریکا است.
– هی جو! کاروبار چطوره؟
+ خُب این منم که باید جواب شِرلی رو بدم نه تو!
– هارهارهار… این روزها تو ایالات متحده چه خبره؟
+ خبری که برای تو پول دربیاره نیست جک
– منظورم این شلوغی ها و مردم و اینهاست
+ خَر که نیستم جک! منظورتو فهمیدم. واقعاً اونطوری که رسانه های بیگانه میگن نیست.
– پس چطوریه؟
+ یه تعداد کمی از سیاه پوستهای خارجی، توی یکی از خیابونهای یکی از شهرهای یکی از ایالتها، موقع رفتن به کلیسا، دسته جمعی سرود می خوندن
– توی خیابون؟
+ مشکل همینجاست. ظاهراً توی همون خیابون یه پیرزنی بوده که قبلاً مشکل قلبی داشته و با شنیدن سرود این سیاه پوستها دوباره دچار مشکل قبلی شده.
– اوهوم! پس پلیس اینجا وارد شده؟
+ دقیقاً! پلیس درجواب درخواست مکرر بینندگان و مردم خداجو وارد اون خیابون شده
– ببین جو! بعضی ها میگن بیشتر از هزارتا کشته و زخمی داشتیم، تو چی میگی؟
+ میگم خاک بر سرت! پلیس ما بعد از برجام کاملاً بدون اسلحه وارد خیابون میشه و حتی من گفتم توی میدون تیر هم از اسلحه استفاده نکنه!
– پس وات ایز یور استوری جو؟
+ مای استوری اینه که پلیس مقداری گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی استفاده کرده که به من اطمینان دادن کاملاً ارگانیک بوده و از مواد نگهدارنده یا شیمیایی استفاده نشده.
– گاز اشک آور لازم بوده؟
+ بله! به درخواست خود همون گروه اندک سیاه پوستها، بعد از خوندن سرود دسته جمعی، گریه میچسبه!
– پس اصلاً قضیه زیر زانو و گردن و ترکیدن سَر و اینها نبوده؟
+ البته چندتا اعتراض به جنس شلوار پلیس داشتیم که پارچه اش طبیعی نیست و گردن مردم رو اذیت می کنه، برای همین قرارشد چندتا مزرعه بزرگ پنبه به نام من بشه تا با کشت و برداشت پنبه در راستای بافت، تولید و انتشار پارچه نرم برای شلوار پلیس اقدام کنیم. جک چرا نمیای مزرعه وسطی، یه سری به من بزنی تا با هم جوج و نوشابه بزنیم؟
– مرسی از دعوتت جو و باهات خداحافظی می کنم.

ثبت ديدگاه