گزارش کاریکاتور
گنبد آهنین مثلا!

سامانه موشکی اسرائیل موسوم به «گنبد آهنین» که هزینه ‌ی زیادی برای اسرائیل دارد، بارها ناکارآمدی خود را نشان داده است. در درگیری‌های اخیر، این سامانه نتوانست موشک‌های گروه‌های مقاومت را رهگیری کند و همچنین ۲ فروند موشک به شهرک صهیونیست نشین «ایلات» به اشتباه شلیک کرد. گنبد آهنین رژیم صهیونیستی از چشم کاریکاتوریست‌های جهان دور نمانده و باعث خلق آثار زیر شده است.

ثبت ديدگاه