هم‌شاگردی
گوجه خریده‌ای، یک‌هفته‌ی اخیر؟!

ائتلافیون

راه راه: دانشجویان سلام، دانشجویان سلام
وقت شما بخیر و عرض احترام

تبریک، روزتان، فرخنده سالتان
ایامتان به کام، ایامتان به کام

شادید و بی غمید، بی قرض و قسط و وام
این شادی و خوشی، همواره مستدام

چندی دگر شود، در فصل امتحان
ایام غم شروع، شادیِّتان تمام

استاد گیرد از، کل شما یهو
با نام امتحان، بدجور انتقام

دور از وجودتان، هر گونه دیو و دد
دور از وجودتان، استاد بی مرام

عاشق شدی بشو، اما نه ترم یک
هی! با تو ام غزل، هی! با تو ام غلام

این ها همه بود، هذیان شاعران
عشقِ به یک نگاه، عشقِ به یک کلام

داده فقط به تو، یک جزوه دخترک
آرام باش عزیز، عاشق نشو بالام

گوجه خریده ای، یک هفته ی اخیر؟
یک کیلواش برد عشق از سرت، تامام

درسَت شود تمام، شغلت مشخص است
اسنپ نشد بیا تبسی برو، کدام؟

آیا هنوز هم، کوتاه میشود
اطراف سلف‌تان، سبزه برای دام؟

آیا هنوز هم، کافور میزند؟
غسال بر رویِ، اموات در حمام؟

آیا هنوز هم، در فکر دانشید؟
فارغ ز حاشیه، از صبح تا به شام؟

شد وقت رفتن و، شد وقتمان تمام
وقت شما بخیر، بدرود والسلام

ثبت ديدگاه