یک مستکبر چگونه به جهان نگاه می کند؟

راه راه: به مناسبت روز استکبار ستیزی، به سراغ یک مستکبر رفتیم تا طرز نگاه او را به برخی کلمات متداول در جان جویا شویم. متن زیر حاصل این گفتگو است.

تبعیض نژادی: وقتی که یک سیاهپوست چشم دریده انتظار داشته باشد که به دلیل سیاهپوست بودنش بین او و سفیدپوستان فرق نگذاریم. بی چشم و رو.

آزادی: یعنی نیروهای دلاور ما اجازه داشته باشند آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی به هر جایی که دلشان خواست حمله کنند و هر تعداد آدم را که بخواهند، کتلت نمایند.

اعدام غیر قانونی: اعدام قاچاقچیان مظلوم مواد مخدر در ایران که جگر دیر پز شتر هم برایشان کباب می شود.

استقلال دولت ها: کشک، چیزی که روی آش رشته می ریزند یا با آن کشک بادمجان درست می کنند و بسیار خوشمزه است.

حکومت استبدادی: حکومت جمهوری اسلامی که نه تنها خون مردمش را بلکه خون ما را نیز در شیشه کرده.

حق دفاع: چیزی که فقط اسرائیل آن را دارد. اگر کسی ادعا کرد که مال او هم هست، دروغ می گوید. آن را از وی گرفته و سریعا به نزدیکترین صندوق پستی محل بیندازید.

سلاح های آتش زا: سلاح هایی که آتش می زایند. چیز هایی که اگر نباشند، برخی حکومت ها محل سگ هم بهمان نمی گذارند.

شآن و شرف انسان: ههههه. شوخی خنده داری بود. سوال بعدی!

مداخله در امور داخلی: چیزی که حق مسلم ما بوده ولی در سال های اخیر عده ای با وقاحت تمام از ما می خواهند که این کار را انجام ندهیم.

خسارت: چیزی که از هرجا به ما وارد شود باید از اموال بلوکه شده ی ایران جبران شود تا جایش خوب شود.

تروریست: هر کسی که امنیت داعشیان محترم را تهدید می کند.

دموکراسی: وقتی یک اعدامی حق داشته باشد انتخاب کند که با صندلی الکتریکی اعدام شود یا با اتاق گاز.

 

 

ثبت ديدگاه
عنوان