اندر باب فواید آلودگی هوا
از ماسک زدن تا رکورد شکنی حبس نفس!

راه راه: چند وقتی است که شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و… درگیر آلودگی هوا هستند. از آنجایی که سر مسئول محیط زیست شلوغ است و ایشان درگیر اظهار نظر درمورد برجام و رکود و… هستند؛ دیگر وقت رسیدگی به هوا را ندارند. البته متاسفانه ما هم همیشه عادت کرده ایم که نیمه ی خالی لیوان را ببینیم! مثلا همین آلودگی هوا فوایدی دارد که من برای شما عرض میکنم تا شما متوجه نیمه پر لیوان هم بشوید! توجه کنید الان که معاون خانم ابتکار گفته اند آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از آن خیلی هم طبیعی است، دیدن نیمه پر لیوان خیلی چیز مهمی ست.

فایده ی اول/  ماسک زدن، عامل زیبایی:
اگر در هوای آلوده ماسک بزنید، شما به تنهایی توانسته اید آلودگی هوا را مهار کنید و جانتان را نجات دهید.از فواید دیگر این کار این است که اگر بینی شما بزرگ باشد با ماسک زدن، دیده نمیشود و حتی شمارا زیباتر نشان میدهد. تقریبا شبیه عینک آفتابی است. دیده شده وقتی یک عده عینک آفتابی شان را بر میدارند، آنقدر تفاوت زیاد است که حتی خورشید هم به نشانه تعجب، سر ظهر غروب میکند!
ضمناً، شما با ماسک شبیه فرهیختگان و روشنفکران هم  می شوید.

۱

فایده ی دوم/ حبس نفس:
اگر پول ندارید ماسک بگیرید یا به هر دلیلی خوشتان نمی آید، می توانید نفستان را حبس کنید. چرا تعجب کردید؟ کاملا شدنی است. شما از در منزل که بیرون آمدید تا ایستگاه اتوبوس نفستان را بگیرید و بدوید، به محض سوار شدن چند نفس عمیق بکشید. البته مطمین شوید که تهویه اتوبوس روشن است. قبل از پیاده شدن هم چند نفس عمیق بکشید و دوباره نفستان را حبس کنید و تا محل کار بدوید.

اینطوری با یک تیر، سه نشان زده اید. هم ورزش دو  انجام داده اید و هم می توانید در شنا موفق و  غریق نجات شوید و هم با تکرار این عمل، می توانید رکورد نگه داشتن نفس را بشکنید و اسمتان را در گینس ثبت کنید و سری میان سرها در آورید. یادتان باشد که برای برگشت از محل کار  هم، همین کار را تکرارکنید.

۱۷۴۱۳۲۲۹۶_photol

فایده سوم/ کار کمتر، بیماری کمتر:
یکی از فایده های آلودگی هوا این است که میتوانید در کل هفته،  فقط یک ساعت سر کار بروید و مابقی را در منزل استراحت  کنید و اگر خانواده به شما گیر دادند که چرا سرکار نمی روید، بگویید هرکسی که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می شود. برای همین شما با توجه به آلودگی هوا تصمیم گرفتید مابقی ساعت کاری را در کنار همسرتان و در منزل بگذرانید. اگر بعد از یک مدت پول کم می آورید و گرسنگی را تجربه می کنید، اشکالی هم ندارد. نهایتش این است که بدون درد، و براثر سو تغذیه جان خودرا از دست میدهید و به مرگ کاملا طبیعی از دنیا می روید.

اگر هرروز کار کنید، ممکن است به خاطر آلودگی هوا دچار بیماری قلبی یا ریوی و سرطان و… شوید که خودش کلی هزینه برایتان دارد. آلودگی هوا باعث شده تا هزینه های زندگی کاهش یابد. حال که به فوایدش پی بردید، کمتر به محیط زیست گیر بدهید و بروید خدا را شاکر باشید که فواید آلودگی هوا از فواید برجام هم بیشتر بوده است.

ثبت ديدگاه
عنوان