سلسله جلسات نقد و بررسی مکاتب نوظهور-3
ضربه گیریسم

راه راه: گرایش به ضربه گیر. قایم باشک سیاسی. دکترین استفاده از پوشش جهت جیم شدن در مناظره.
ضربه گیریسم عبارت است از به کاربردن یک رقیب (رفیق) الکی به عنوان سپر در مناظرات انتخاباتی است. به این صورت که وقتی یک حرکت آب‌چوگی سیاسی به سمت فک تان حواله می شود فوری آن فرد الکی را جلوی خودتان می گیرید و رفع بلا می کنید.
البته این تعریف در حالت کلی تر چنین بیان شده است که : وقتی در مناظره نمی دانید چه خاکی به سر بکنید اجازه بدهید یکی دیگر این کار را برایتان انجام دهد.
از سنگ نگاره های دوران باستان چنین بر می آید که ضربه گیریسم قدمت تاریخی ندارد. یعنی دانشمندان هرچی در مناظره های تاریخ گشته اند همچین چیزی ندیده اند.
نخستین ظهور و بروز این مکتب در سال ۹۲ بود. در این سال قرار بود یک نفر توضیح بدهد که چرا تا سال ۸۳ مذاکرات اونجوری شد. ولی استفاده از ضربه گیریسم باعث شد یک نفر دیگر مجبور بشود توضیح بدهد که اصلا به اجازه کی آمده آنجا نشسته. و اینگونه بود که خطر از بیخ گوش بعضی ها رد شد و خورد به قلب راکتور اراک.
پتانسیل های مکتب ضربه گیریسم آنچنان که باید و مورد توجه سیاستمداران قرار نگرفته است اما بعضی کارشناسان پیش بینی می کنند ضربه گیرها در انتخابات سال ۹۶ این بی توجهی ها را تلافی خواهند کرد.
برای ضربه گیریست ها آینده درخشانی پیش بینی می شود –مثلا تدوام مسئولیت قبلی- و شعار آنها نیز این است: «داداش شما واستا عقب اینا با من»

ثبت ديدگاه
عنوان