کنایه های شبه دلواپسانه ی حافظ در اشعارش
ممیزی بنفش!

راه راه: باسمه تعالی

جناب آقای خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی

صاحب امتیاز محترم کتاب غزلیات حافظ

سلام علیکم

احتراماً؛ به اطلاع می‌رساند ابیاتی از کتاب مذکور شما، در جلسه پریروز هیئت نظارت مطرح و با توجه به طعنه، کنایه و حرکت‌های شبه دلواپسانه علیه دولت تدبیر و امید -که در جای‌جای آن به چشم می‌خورد- مقرر شد تذکرات زیر جهت عدم تکرار به شرح ذیل داده شود:

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول/ رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

در حالی که اصول‌گرایان در انتخابات شکست خورده‌اند، اما متأسفانه هم‌چنان در قافیه، تبلیغات این جناح تکرار شده است.

گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما/ سایه دولت بر این کنج خراب انداختی

در این بیت سیاه‌نمایی علیه دولت خدمت‌گزار و انداختن تقصیر همه خرابی‌ها به گردن خادمین ملت نهفته است. در حالی که میراث شوم دولت قبل بوده.

ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند/ دولت احمدی و معجزه سبحانی

متأسفانه در این بیت نیز عدم تمکین به آرای مردم به وضوح مشخص است و شاعر حاضر نیست بپذیرد که دولت احمدی‌نژاد تمام شده و والله و بالله و تالله دیگر تکرار نمی‌شود!

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست/ جمال دولت محمود را به زلف ایاز

حالا بالایی هیچی. اینو کجای دلم بزارم؟ کرشمه حسن… دولت محمود… واقعاً اینا رو بی‌غرض و مرض نوشتی؟

دولت آن است که بی‌خون دل آید به کنار / ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

بیا… داره با پررویی تمام به دولت می‌گه بی‌دعوا استعفا بده وگرنه در عمل مجبورت می‌کنیم! اهکی!

صبح دولت می‌دمد برجام همچون آفتاب/ فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب

در این بیت نیز به صراحت به دولت محترم طعنه زده شده که باش تا آفتاب برجامت بدمد!

با عنایت به موارد فوق با زبان خوش از حضرت‌عالی درخواست می‌شود موارد فوق تکرار نشود.

دبیر هیئت نظارت بر خطوط قرمز مایل به بنفش

 

ثبت ديدگاه
عنوان