پیشخند 5 تیر

حوله‌ی گرم درمان قطعی تورم

طرح پر ابهام جدیدی به نام «رمزریال»
+ تازه داشتم معنی «رمز ارز» رو یاد میگرفتم..

تاثیر مرز ایران بر چگونگی تحلیل اخبار

اختلاس‌گر در ایران یا تاجر پوسان در غرب؟

«پوشیدن زره جنگی»

در ایران: صادرات منابع نخ و پارچه به سوریه و لبنان و عریان ماندن ایرانیان

در غرب: مد، فشن، نماینده‌ی ایران، افتخار ایران، چشمم کف پات!

پیشخند 22 خرداد

طلا که پاکه چه منتش به خاکه!

تاثیر سفر بر سلامت روح
+و تاثیر خرج آن بر سلامت قلب

پیشخند روزنامه های اول خرداد

شپش میمونی یا آبله میمونی؟

چوب حراج روسیه به نفت، بشکه ای ۶۵ دلار!
+ تازه تو متروهای مسکو سه تا بشکه ۵۰ دلار

پیشخند

خشم آمریکا از گاو شیرده

سوال هایی از جراحان اقتصادی
+ حالا فعلا مراقب باشید تیغ و پنس تو شکم مردم جا نمونه.