میوه ای جهت افزایش تاب آوری

جادوی سبز خوش خط و خال

... من اگه شهردار بودم دستور می‌دادم از لوله کشی‌ها به جای آب، آب هندوانه بیاد. آب هندوانه پوست صورت رو آینه می‌کنه گلو رو صاف می‌کنه قلب رو صاف می‌کنه کلا تا پایین دیگه همینجوری صاف می‌کنه میره جلو. تنبلی کلیه‌ها رو شدیدا از بین می‌بره. ...

مراسم عروسی خود را به ما بسپارید

کفن مجلسی

این پروتکل در دو بخش مجزا برای بانوان و آقایان طراحی گردیده است. از جمله :
توزیع ماسک و دستکش مجلسی بین مدعوین محترم در بدو ورود.
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بین اقوام عروس و داماد علی الخصوص عمه داماد با مادر عروس.