پیشخند

سینگل ابدی

امواج سهمگین دریاخواران و نابودی سواحل
- خب بعد اون همه زمین خواری فقط دریاخواری میتونه بشوره ببره.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

نوسازی با کاروانه

وعده های محقق نشده عامل وابستگی ۸۴ درصدی به واردات روغن
- با این نونی که مسئولین تو روغن میزنن حالا حالاها باید وارد کنیم.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

واکسن برای سلبریتیسم بیمار

این سلبریتیسم بیمار واکسن میخواهد*
- خب برن همونجا که بچه هاشون رو میزاییدن واکسن بگیرن!

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

جای خالی انتگرال در بودجه

افزایش غیرقانونی قیمت نان با استفاده از بند هرج و مرج ساز
-رژیم غذایی مردم از نون خالی به خالی تغییر یافت.

رمزگشایی صحبت ها سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

تفال به گنجینه‌ی حضرت نظامی

این بدقلقی‌های جناب بایدن نشان می‌دهد دل در گرو همان آشنای قدیمی دارد چون اگر میلی وجود نداشته باشد چرا باید جام مجنون شکسته شود، جام هم به همان برجام اشاره دارد که حضرت نظامی یقینا برای رعایت وزن، آن را تخلیص نمودند.