شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 مرداد 1402

در نره!

بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی
–  دوباره از جای دیگری در نره!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 23 مرداد 1402

فاتح یا سجیل؟!

نیمی از معیشت خانوار در گرو تامین لبنیات
–  «زندگی کشکه» به معنی واقعی

راهکارهایی برای تحمل گرما

با گرمی هوا چه کنیم؟

تحقیقات نشان می‌دهد در صورتی که دمای محیط حدود 40 درجه باشد در حین خوردن چای، دمای بدن به 63 درجه افزایش می‌یابد و مجدد دما به 40 درجه نزدیک می‌شود. این کاهش نسبی دما می‌تواند در انسان امید نسبی نیز ایجاد کند. شما با افزایش تعداد این امیدهای نسبی می‌توانید بر گرمی هوا غلبه کنید و از خنکای بعد از صرف چای لذت ببرید.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 15 تیر 1402

آرزوی خاطره‌‌ها

کوکائین در کاخ سفید چه می‌کند؟
–  احتمالاً از جیب زلنسکی افتاده.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 20 خرداد 1402

مرزهای رد شده

ظریف: نه نمایندگی مجلس را خوب بلدم، نه برای کارهای جدی‌تر آمادگی دارم
–  ولی کاری کردم تا تاریخ تاریخ است، اسمم یادتون نره.

عنوان