شوخی با تیتر روزنامه‌های 21 اسفند

موج انفجار

مستاجران در منگنه تورم و دلالی
این دیگه منگنه نیست، رسماً گوشت‌کوبه!

شوخی با تیتر روزنامه‌های 14 اسفند

بزنید؛ ولی در نروید

بایدن: قصد تغییر حکومت روسیه را نداریم.
–  در واقع یادم نمیاد چه قصدی داشتیم.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 بهمن

مغرور لعنتی

سکه و طلا در بازار به کجا رسید؟
–  به جاهای باریک

شوخی با تیتر روزنامه‌های 3 بهمن

از جیب ماست که بر ماست!

کمبودی در کالای اساسی وجود ندارد.
- هر کمبودی هست از جیب ماست.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 18 دی

کو تا رکورد ارتش آمریکا؟!

باد، جور مسئولان را کشید.
- پس بی‌زحمت حقوق و مزایا را هم به باد بدهید.