تقویم تاریخ 4 بهمن

حکایت مردی که گفت تالاپ!

از آنجایی که چرچیل به دموکراسی خیلی علاقه داشت و این مسأله را در تمام ۶۲ سال نمایندگی‌اش در پارلمان ثابت کرده بود به فروغی دستور داد شاه دیکتاتوری مثل رضاخان را از سلطنت خلع کند؛ اما برای اینکه مردم ایران احساس کمبود شاه نکنند پسرش را بر سر قدرت بنشاند.

واکنشی به واکنش‌های خودروی ۱۰۰ میلیاردی

اصلاً چه معنی داره؟!

اگر می‌خواستیم به همه‌ آن‌ها روزانه یک وعده چلوکباب سلطانی به قیمت ۴۵۰هزارتومان بدهیم آن‌ها باید تا سه سال هر روز کباب می‌خوردند تا این پول تمام شود!» این که یعنی همگی‌شان نقرس می‌گرفتند آقا! خوب بود به‌خاطر نقرس مدال‌ نمی‌گرفتند؟ پروتئین بدن‌شان را که با عدس‌پلو هم می‌شود تامین کرد.

عنوان