پا توی کفش «دو کلمه حرف حساب» گل آقا

انتظار از مجلس

همکاران عزیز مطبوعاتی می‌دانستند و می‌دانند که جایی غیر از آبدارخانه نداریم و شب و روزمان در آن می‌گذرد و به جای آنکه مثل سایرین، جملات مطول بگوییم که سر و تهش جفت نشود، پاسخ هر سوالی را فقط در دو کلمه می‌دهیم و آن هم جز حرف حساب نیست!

پا توی کفش «دو کلمه حرف حساب» گل آقا

راهکار حلال خور کردن

این طرح برای این است که کارمندانِ همیشه خسته، وقت کمتری را بابت صرف ناهار و ادای نماز از ارباب رجوعِ «یک لنگه پا معطل» تلف کنند و روزی سر سفره‌شان حلال‌تر از قبل شود.

پا توی کفش «دو کلمه حرف حساب» گل آقا

مایه رفاه مستضعفان

الحق و الانصاف افزایش قیمت این خودروهای جانکاه! چه حرکت درستی است. با این روش هم می‌توان تمام سرمایه‌دارانی که چندین میلیون خرج این چیزها می‌کنند را به کام مرگ داد و هم از مردم بی‌پولی که چنین پول‌هایی ندارند محافظت کرد.

پا توی کفش «چند کلمه حرف حساب» مرحوم گل آقا

آمریکا مهد آزادی بیان و دموکراسی

ملاحظه فرمودید؟ این شاغلام عامی، القاب و عناوینی می‌فرماید که از زمان‌های ماضی همواره برای آمریکا استفاده شده (گرچه که هرگز مدرکی برای اثباتش ارائه نشد و نخواهد شد!). البته از باب شناخت ما از غرب‌زدگی و روشن‌فکری باز هم تکرار می‌شود،

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۳ اردیبهشت ۱۴٠۳

کامبک و زهرمار

خراسان
اذعان رسانه‌های خارجی به آسیب دیدن پایگاه نواتیم
_عه! این ترقه بازیا که همش رهگیری شده بود سلاطین!

عنوان