اندر احوالات خبرنگاری در عصر مجازی

خبر حرمت داره

دیرینه‌شناسان معتقدند که از زمان انسان‌های اولیه تا انسان‌های قبلِ ماییه (!) خبر، خبر بود. یعنی هر چیزی، خبر نبود. متوجهید که؟! فقط خبر، خبر بود که جمعش می‌شد اخبار!

زمستان سخت اروپا

این شورش حق ماست، سهم ماست، مال ماست.

همه‌چیز برای زمستان آماده بود.‌ من، پیتر، آلفرد و همه و همه... کلی هم توپ و تانک و فشفشه... البته در فضای مجازی هم کلی آدم مجازی داشتیم که برایمان دو دست به‌هم چسبیده می‌فرستادند و یا یک بازوی گنده شده.

مدرسه‌ی امسال‌تان را توصیف کنید.

پس‌انداز

ما امسال تصمیم گرفتیم که از مدرسه غیرانتفاعی به مدرسه دولتی بیاییم. چون پدرمان می‌گفت که قانون می‌باشد که هنگام ثبت‌نام از ما پولی نگیرند. از ما هم روز ثبت‌نام پولی نگرفتند، فردا که رفتیم برای کلاس‌بندی از ما پول گرفتند.

پای صحبت های یک سگ خانگی

دوستی خاله خرسه

می‌اومدم خنج بندازم گردنیِ قلاده‌م رو بازتر کنم، یادم می‌اومد ناخونام پدیکوره.

راه های برخورد با یک کنکوری

تشکر کنید

از او تشکر کنید‌. تشکر کنید که سر جلسه رفته‌است.