فرهنگ اصطلاحات (۲)

باور محدودکننده را از بین ببرید.

قانون جذب

پاکسازی در قانون جذب

بشور بذار تو سامسونت

گودبای دانشگاه

جزوه‌ها را درون پستو پنهان کنید

لوله‌اش به کارتان می آید.
برای فوت کردن کاغذ مچاله شده و خیس، بر سر و گردن دوستانتان هنگام بی‌حوصلگی، زمانی که می‌خواهید گوشی‌تان شارژ شود برای گِیم در کلاسِ ساعتِ بعد.