فروشنده فرهادی هفت

در رو روی هر کسی باز نکنیم!

بریم بزنیم بکشیمشون تموم شه!

اوباما: وندی اون موز رو به من می‌دی!
شرمن: بیا بگیرش...
نتانیاهو: منم می‌خوام...
شرمن: این پنجمین موزه بنیامین، چرا این‌قدر موز دوست داری؟!
کری: ولش کن وندی، اذیتش نکن... بیا بگیر بنیامین...

عنوان