6 باور غلط درباره اسرائیل

رژیم یواشکی

البته فقط ۲ درصد از زمین‌های فلسطین اینطوری خریداری شده؛ ولی شما ۲ درصد سال ۱۹۴۸ را مثل ۲ درصد الان نبینید. آن وقت‌ها ۲ درصد خیلی بود. با احتساب نرخ تورم می‌کند به عبارتی اندازه کل فلسطین الان.

چند پیشنهاد برای برگزاری پرشکوه دومین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی

مترسک‌های تاریخ‌گذشته

یک گل و شیرینی هم برای نازنین بنیادی ببرند چون او هم قهر کرده بود و از شورای همبستگی اپوزیسیون کنار رفته بود. یک جعبه شیرینی دیگر هم بخرند و داخل یخچال بگذارند چون فردا قطعا یکی دیگر از اعضا قهر می‌کند و ممکن است قنادی بسته باشد. کارت گل‌فروشی را هم نگه دارند، برای قهرهای بعدی لازم می‌شود.

شواهدی دال بر این که تروریست شاهچراغ هم از خودشون بود

از خودشونه

برای رد گم‌کنی آدم‌هایش را یکی‌ در میان نجات می‌دهد. قبلی را در صحنه کشتند، چون از خودشان بود و اگر زنده گیر خودشان می‌افتاد احتمال داشت به خودشان لو بدهد که از خودشان بوده و این بد بود.

نگاهی به دوکتاب طنز عصر قاجار

مردان احتشام الدوله، زنان استرآباد

تادیب‌النسوان کتابی است در آموزش آداب معاشرت و سلوک با شوهر به بانوان، و نقد برخی رفتارهای نامطلوب زنان از قبیل خرافه‌پرستی و چشم‌وهم‌چشمی و بدرفتاری با همسر و... البته به زبان طنز. نویسنده پیش‌بینی کرده است که این کتاب و نویسنده‌اش، هدف لعن و نفرین بانوان قرار گیرد

چند روایت تاریخی یا قدیم که امکانات نبود مردم چه اصراری به بعضی کارها داشتند

کارهای بد

او با صدور فتوای تحریم تنباکو، باعث شد امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران از کمپانی انگلیسی رژی سلب شود. در حالی که اگر به امکاناتش خوب دقت می‌کرد متوجه می‌شد که امضای رژی تضمین است و قرارداد رژی را اصلاً ناصرالدین‌شاه نیاورده بلکه خدا آورده و اصلا کلمه تعلیق در قرارداد نیامده و خیلی چیزهای دیگر.

عنوان