یک صحنه از فیلم دستاوردهای دولت

کلید اسرار

روحانی (به بایدن): ای بی صفت! این بود قرارمون؟ تا به قدرت رسیدی همه‌چی یادت رفت؟
بایدن: منو بکشید قربان! (بهتر است برای نقش بایدن از بازیگر کره‌ای استفاده شود)

مروری بر فرصت‌های شغلی موجود در بریتانیای کبیر

قوشُمار سلطنتی!

باز ممکن است بپرسید پس دلفین‌ها چی؟ پاسخ این است که ملکه از این گداگشنه‌ها نیست که هی دنبال حساب کتاب اموالش باشد.

رمزگشایی آل سعود؛ تیتر #مذاکره

خودآموز گام به گام مذاکره برای عربستانی‌ها

۴. در مذاکره از اره‌برقی استفاده نمی‌شود (عبارت "اره بده تیشه بگیر" صرفا یک اصطلاح است)

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیترِ هشتگ #وجود_ندارد

یک بحث پیچیده فلسفی

متاسفانه امروز بسیاری از مردم وجود را مقدم بر ماهیت می‌دانند در حالی که بر‌عکس است.

رمزگشایی صحبتهای جهانگیری؛ تیتر #دولت_های_گذشته

دولت‌های گذشته که بودند و چه کردند؟

هرچه گذشته‌تر بهتر. مثلا ناصرالدین‌شاه قاجار وقتی به خارج می‌رفت از بس ندید بدید بود از دیدن همه‌چیز تعجب می‌کرد و حتی بلد نبود از توالت فرنگی استفاده کند.