بی‌بی‌سی و امثالش چطور وضع ناخوش مردم سیل‌زده را وارونه نشان می‌دهند و با ایران مقایسه‌شان می‌کنند

اروپا شناسی

اروپا نه کشور است نه قاره. بلکه سبکی از زندگی است. اصلا خود زندگی است. جایی که خیلی موضوعیت ندارد در آن واقعا چه رخ می‌دهد؛ چون همه می‌دانیم جای نایسی است