پیش بینی کارشناسان از مجلس جدید؛

پای ساپورت پوشان به مجلس باز می‌شود؟!

با مشخص شدن اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و پایان یافتن انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها، به زودی شاهد برگزاری جلسات رسمی کمیسیون‌ها با هدف بررسی طرح‌ها و لوایح مختلف خواهیم بود. اما بر اساس ترکیب اعضای این کمیسیون‌ها و عملکرد پیشین آنها، می‌توان پیش بینی کرد که نخستین مصوبات نمایندگان جدید چه خواهد بود و چه اتفاقات شاخصی در طول برگزاری جلسات این کمیسیون‌ها خواهد افتاد.

عنوان