هفته نیوز

سوزش خطرناک

وزیر ارتباطات اعلام کرده طبق برنامه ۱۰ سالۀ صنعت فضایی کشور، در افق ۱۴۰۷، فضانورد اعزام خواهیم کرد. خبر کوتاه بود و دشمن سوز. سوزاننده بودن آن نیز از حجم تخریب‌ها و دست‌انداختن‌ها مشخص است. خدا قوت دانشمند ایرانی.

اندر احوالات دانشجو و روز دانشجو

تذکره‌ دانشجویی

از دانشجو جماعت کرامات بسیار است. در احوال ایشان گویند بر این رویه ثابتند و بر این جمله مقید، که افتادگی آموز، گر طالب فیضی! پس جملگی، فیوضات بسیار طلب کرده و تپ و تپ می‌افتند.

بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی

نشسته هم می‌توان خوابید

در این نشست که برخی حکام کشورهای عضو کاملا سر جای خود نشسته بودند، در همان حالت نشسته، چرتی هم زدند. در میان اعضای این سازمان، سرانی از کشورها که ادعای انسان‌دوستی‌شان به خر آسیب فیزیکی وارد می‌کند، یکی به میخ و یکی به نعل‌زنان با جنایات اسرائیل برخورد کردند.

اندر احوالات حکام عرب

السیب‌زمینیون

حاکمانی که از جمله افتخارات‌شان نشستن روی نشیمنگاه خویش در سنین ۲ سالگی بوده، پس نشستن را خوش آمده و خیال ایستادن روبه‌روی یاغی نکردند. ایشان را هوس مقاربت با آن رژیم خودخوانده و به زور و خون به پاخاسته بود؛

اندر احوالات اظهار وجود بی‌بی‌سی

چیستی بی‌بی‌سی

در این راه چونان عادی عمل نموده که تاندون مغز از شنیدن خبرهایش جیغ ممتد کشیده. مردمان را از منابع خبری غیر از خود چونان دیو و لولو و دوسر و دو گوش ترسانده و مدعی است خبر راست از آن اوست، پایش بیفتد جان عمه ملکه را هم قسم می‌خورد. 

عنوان