روزنامه سفر به بلاد ترک

می‌رویم جهت ابتیاع خانه

امروز که یکشنبه بیست و هشتم رجب است و ویروس کرونا از سنه‌ی ماضیه، احوالات تجارت و سیاحت ما را نگران کرده و ما یک طور غریبی از بابت سرمایه خود بیم داریم. از کرونای انگلیسی هم بیم داشتیم که خاطر شریف ما را مطمئن کردند که راه ورود آن از بلاد عرب را مسدود کرده‌اند.

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ همسرم

برگی از خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی

عفت گفت چیزی نگو تا خواب دیشبم را برایت تعریف کنم، خندیدم (کمی) و به مرعشی (عفت) گفتم دیگر چه خوابی برای ما دیده‌ای؟

بزرگداشت اعتصامی

اختر چرخ ادب

همچنین از سحر زکریا به عنوان خالق شعرهای یاسمن‌گولا و ادامه دهنده‌ی راه پروین اعتصامی قدردانی گردید.

مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک