شوخی با تیتر روزنامه‌های 29 دی

کدام هوا؟ کدام سال؟ کدام جرم؟ و…

سیاست «گران کن، یارانه بده» شکست خورده است

– فقط سیاست «گران کن، صبح جمعه متوجه شو»ست که همیشه جواب می‌دهد!

ذکر محمدرضاشاه

شاهِ فرّار

گویند روزی او را دیدند که تاجی کوچک بر سر نهاده سه و نیم برابر کله و با اندک طلا و نقره و یاقوت و مروارید و الماس و مخمل و قس علی‌هذا به غایت ساده نمودندی. پس دیدند تشریفات مراسم به ظرافت به جا آوردی. او را گفتند که چون است؟ فرمود: دیدم از آداب پادشاهی باقی را نتوانم، پس این یک را به صلاح ملت، به انجام رسانم.

شوخی با تیتر روزنامه‌های 14 دی

زندگی زیر امواج اخبار منفی یا خط فقر؟!

زندگی زیر امواج اخبار منفی

– و موج‌سواری روی امواج اخبار منفی

پنج قدم تا فراموشی با حسرت همیشگی

ملاقات با مقامات، در پنج قدم

حتما شما هم با حسرت ملاقات مقامات کشورهای اروپایی، دست و پنجه نرم کرده‌اید. ما در این مقاله راه حل این حسرت همیشگی زندگی بشر را در پنج قدم به شما آموزش می‌دهیم.

گونی شناسی پیشرفته در قرن جدید

ویکی‌گونیا

گونی یا کیسه‌، وسیله‌ای است که در کشورهای دنیا با الیاف‌های محکم و متفاوتی تهیه می‌شود. این وسیله در برخی کشورهای جهان سومی به نام جامُجرمی هم خوانده می‌شود و از آن برای سرکوب‌ مردم، انواع استفاده‌های ضد حقوق بشری به عمل می‌آید.