تقویم تاریخ 23 مرداد

زیرلفظی

انگلیس که بعد از چندین سال بالأخره تصمیم گرفت پایش را از بحرین قطع کند خطاب به ایران اظهار داشت «ول کن تا ول کنم.» محمدرضا پهلوی که تا خرخره زیر دِین انگلیسی‌ها بود ابتدا ضایع نکرد و هی ادای حکومت داری را در آورد و برای حفظ اراضی خودش را به آب و آتش زد (الکی مثلاً)

تقویم تاریخ 28 اردیبهشت

‌موزه‌ اونا موزه‌تره

ولین و قدیمی ترین نسخه دست‌نویس شاهنامه در کتابخانه ملی فلورانس ایتالیا نگه‌داری می‌شود تا مردم ایتالیا متوجه چگونگی بسی رنج بردن فردوسی در این سال سی بشوند.

تقویم تاریخ 7 بهمن

چشم و هم چشمی

57 سال پیش، یعنی ۷ بهمن ۱۳۴۴، رژیم پهلوی تصمیم گرفت که خود را به قرارداد جهانی آزادی تبادل افکار سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد بپیونداند.

تقویم تاریخ

به دور از خشونت

آن زمان خود خواهران میرابال که به همراه همسرانشان از فعالان سیاسی دومینیکن بودند هم نمی‌دانستند قرار است ترورشان به جنبش فمنیست وصل شود و فعالیت‌شان دفاع از حقوق زنان قلمداد شود. اما شد آنچه شد

#استوری

اصل جنس

عنوان