نامه ‌نگاری برای استخدام

سهمیه جذب

از واحد پست
به معاونت منابع انسانی
باسلام‌واحترام؛ خداییش این بار کار من نبود. سهمیه هم نخواستیم آقا. ومن‌الله‌التوفیق

مشاوره برای جراحی زیبایی

کمرش که باریک باشه، جادست بهتری داره

+نه خانم این حرفا چیه؟! این نوع طرز فکرهای کهنه و عقب‌افتاده رو از خودتون دور کنید. به فکر جذابیت پسرتون باشین. یکی از فاکتورهای جذابیت صداست.
آخه «تنها صداست که می ماند» اگر بخواین میتونم یه دستیم به حنجره‌ش بکشم.

نامه جمعی از هنرمندان دلسوز به رئیس قوه‌قضاییه

اعدام گرمابخشان را متوقف کنید

...این جوانان با نهایت حس انسان دوستانه برای گرما بخشیدن به دستان کوچک و پرمهر کودکان کار در سرما‌ی آبان ماه، تنها چند بانک و یک پمپ بنزین آتش زده‌اند...