خبرکش

ورزش سیاسی نیست

پس از قهرمانی جواد فروغی در رشته تیراندازی بازی‌های المپیک و رکوردشکنی او در این بازی‌ها، عده‌ای از ورزش‌دوستان کشورمان با اشاره به اینکه ورزش سیاسی نیست گفتند: «ما اصلنش هم از اینکه یک سپاهی برای کشورمان مدال آورده، خوشحال نیستیم. اف بر مردمی که خوشحال‌اند.»

خبرکش

آماده قهرمانی

خبرکش

اقتدار گسیخته

مردم افغانستان نیز در واکنش به این رفتار افزودند: «تو اشرفی؟ تو شرف ما رو به باد دادی.»

حبرکش

این اون نیست!

این بار برخی دیگر دوباره به ایشان گوشزد کردند: «جناب! مملکت توییتر نیست که اگر فردا روزی دستتان به یک چیزی بند شد و حواستان نبود و یک جای کشور به فنا رفت، بزنید پاکش کنید و بگویید ببخشیدها!»

خبرکش

کی بود کی بود من نبودم!

ضمناً جناب آقای همتی در این مناظره دلیل پایین آمدن ارزش پول ملت را هم حمله عده‌ای به سفارت عربستان دانستند. علم اقتصاد پس از شنیدن این صحبت دچار گرفتگی عضلات، عدم خونرسانی به مغز و حمله پانیک شد.